Health

Kilavuz (Ratgeber): Imdat! Evde küf var!


Küf mantarlarr çevremizdeki yasamrn doğal birer parçasrdrr. Üreme gözeleri (bugözelere “spor” adr verilir) ile çoğalrrlar ve bu sporlara hemen her yerde olduğugibi iç mekanlarda da rastlamak mümkündür. Normal olarak zararsrzdrrlar. Ama küf mantarlarrnrn miktarrnrn belli bir yoğunluğun üzerine çrkmasr, bu mekanlarda yasayan insanlarda sağlrk sorunlarrna yol açabilir. Yasamak ve çoğalmak için küf mantarlarr bol rutubet ister.

Series
guidebook
Number of pages
20
Year of publication
Author(s)
Umweltbundesamt (Hrsg.)
Language
Turkish
Other languages
Publisher
Umweltbundesamt
File size
583 KB
Price
0,00 €
Print version
not available
rated as helpful
349