Sustainability | Strategies | International matters

Aktualne spremembe v okolju, gospodarstvu, druzbi in razvoju prebivalstva na obmocju Alp


Po narocilu Zveznega urada za okolje in s podporo Zveznega ministrstva za okolje

Series
brochure / flyer
Number of pages
44
Year of publication
Author(s)
Werner Bätzing
Language
Slovenian
Publisher
Umweltbundesamt
File size
5008 KB
Price
0,00 €
Print version
not available
rated as helpful
176