Sustainability | Strategies | International matters

Jacanje sudjelovanja javnosti u pitanjima okolisa u Karlovackoj zupaniji (Hrvatska)


Hrvatska je 2007. godine ratificirala Arhušku konvenciju i time se opredijelila za sudjelovanje javnosti u pitanjima relevantnim za okoliš. Zakonska prilagodba zaključena je uvođenjem Zakona o zaštiti prirode i donošenjem posebnih propisa za odobravanje projekata, procjena utjecaja na okoliš i strateške procjene okoliša. Prvi izvještaj o provedbi Konvencije Hrvatska je objavila u svibnju 2009.

Number of pages
8
Year of publication
Author(s)
Umweltbundesamt (Hrsg.)
Language
Kroatisch
Other languages
Publisher
Umweltbundesamt
File size
86 KB
Price
0,00 €
Print version
not available
rated as helpful
48